Повідомляємо, що ліцензію компанії "Постачальник Плюс Україна" на здійснення факторингової діяльності було офіційно анульовано. Відповідно, ми більше не включені до Реєстру фінансових компаній.Ми приносимо вибачення за будь-які незручності, які це може спричинити нашим клієнтам та партнерам. Ми зобов'язуємося дотримуватися всіх регуляторних вимог і вживаємо негайних заходів для забезпечення повної відповідності законодавству.

Путівник по Реверсивному факторингу

Реверсивний факторинг (інша назва - Фінансування кредиторської заборгованості, Фінансування ланцюга постачань) є механізмом, який дозволяє як покупцям, так і постачальникам вивільнити оборотний капітал з неоплачених інвойсів. Покупці мають можливість працювати на вигідних умовах придбання, в той час, як постачальники можуть отримати ранню виплату на гнучких та конкурентоспроможних умовах.

SupplierPlus функціонує на механізмі Реверсивного факторингу, де постачальники продають дебіторську заборгованість (інвойси або інші торгові вимоги) кредиторам без регресу. Такі безрегресні транзакції забезпечуються безвідкличними підтвердженнями боргу, які покупці надають кредиторам. Цей путівник надає огляд техніки реверсивного факторингу.

* Реверсивний факторинг має багато однофамільців та родичів, наприклад фінансування кредиторської заборгованості, фінансування постачальника, фінансування ланцюга постачань, що управляється покупцем, фінансування затвердженої кредиторської заборгованості, SCF фінансування затвердженої кредиторської заборгованості і т.д. У своєму механізмі роботи, SupplierPlus орієнтується на таксономію, складену Global Supply Chain Finance Forum.

Реверсивний факторинг поєднує у собі найкраще з обох світів

Реверсивний факторинг поєднує у собі характеристики факторингу за ініціативою Покупця, та дисконтування дебіторської заборгованості. Покупці підтверджують торговий борг перед кредитором таким чином, що ризик на 100% лягає на покупця, а також відкриває нові обсяги торгівлі для зовнішнього фінансування, зокрема для МСП та транскордонних постачальників, а також для передоплати. кредитори при цьому можуть купувати дебіторську заборгованість у постачальників за дисконтною вартістю, що в свою чергу дозволяє постачальникам отримати оплату за інвойси перед реальною датою оплати. При умові, що оплата по дисконтуванню дебіторської заборгованості лягає на постачальника, це робиться на рівні цін, які відповідають кредитному ризику сильного покупця. Отже, реверсивный факторинг, як правило, являє собою висококонкурентний вид зовнішнього фінансування для постачальників, що зменшує витрати на оборотний капітал по всьому ланцюгу постачань.

Початок роботи: Реверсивний факторинг зазвичай починається з того, що покупець встановлює програму SCF, таким чином можуть бути також профінансовані й індивідуальні угоди. Постачальники отримують запрошення приєднатися до програми SCF, в той час, як за ними залишається свобода обирати чи продавати дебіторську заборгованість та коли. При продажу, заборгованість по тарифу зі знижкою назначається кредитору, що бере участь, в той час, як покупець виплачує повну суму в термін оплати.

Юридична структура: В той час, як покупець починає роботу та бере участь у обміні інформації згідно з угодою обслуговування, він не являється частиною фінансової угоди - дебіторська заборгованість продається напряму кредитору.

  • Покупець підписує типову угоду на обслуговування з кредитором для визначення процесу обміну даними та платіжних зобов'язань;

  • Постачальник підписує з кредитором угоду на придбання дебіторської заборгованості, що регулює уступку вимог кредитору.

Управління ризиками: Реверсивний факторинг дозволяє кредиторам різко зменшити ризики, пов’язані з кредитуванням, документами та шахрайством, що, в свою чергу, допомагає скоротити витрати на фінансування.

Кредитний ризик: По-перше, кредитори проводять звичайний кредитний аналіз і операції по відкриттю лімітів для покупця напередодні придбання дебіторської заборгованості у постачальників. Постачальники, які приєднуються до такої схеми, не потребують кредитного аналізу, оскільки вони будуть отримувати платежі лише за рахунок кредиторської заборгованості, проте вони повинні відповідати вимогам KYC та AML.

Ключовим інструментом зменшення кредитного ризику є безумовне і безвідкличне підтвердження платежу, яке покупці дають кредиторам. Таке підтвердження гарантує, що вищеназвана дебіторська заборгованість точно буде сплачена - навіть якщо ризик постачальника матеріалізується. Зазвичай покупці надають такі підтвердження для затверджених торгових кредиторських заборгованостей, коли подальші суперечки щодо доставки малоймовірні. Незважаючи на це, покупці зберігають за собою право вирішувати суперечки безпосередньо з постачальником та врегульовувати спори незалежно від зобов’язань перед кредитором.

Документарний ризик та ризик шахрайства: Ризики, пов'язані з документами та шахрайством можуть бути зменшені за допомогою методу обміну даних, а також контрактних зобов’язань. Коли покупці ініціюють програму SCF, дані, як правило, надходять з бухгалтерії покупця або системи EDI і включають лише кредиторську заборгованість, затверджену до того, як вона буде надана для фінансування. Такі затвердження визначаються у рамковій угоді, яка визначає зобов’язання щодо сплати, та є безумовною та безвідкличною для зовнішніх кредиторів. Оскільки дані надходять від покупця та мають високу автоматизацію, документальні ризики майже відсутні.

Ризики шахрайства та подвійної оплати зменшуються також подібним чином. Висока якість даних та контрактні зобов’язання означають, що покупці несуть відповідальність за затвердження та не підтверджують заборгованість перед іншими кредиторами, тоді як постачальникам дозволено продавати дебіторську заборгованість лише як частину поточної програми SCF.

Фінансовий ефект на Постачальників та Покупців

  • Отримання постачальниками грошей раніше, ніж передбачає відстрочення платежу, дозволяє скоротити витрати на фінансування оборотного капіталу. Такий ефект для постачальника може бути стратегічно використаний покупцем.
  • Завдяки зменшеним процентним ставкам, Покупець може працювати на бажаних терміни оплати, а Постачальник в свою чергу має можливість отримати доступне фінансування.
  • Завдяки такому рішенню вивільняється додатковий оборотний капітал: для покупців шляхом більш тривалих термінів оплати (збільшення періоду погашення кредиторської заборгованості), а для постачальників за рахунок можливості завчасного переведення в готівку рахунків (зменшення періоду погашення дебіторської заборгованості).
  • Покупець може використовувати таке рішення як інструмент зниження фінансових витрат і боргового (кредитного) навантаження.
  • Покупець також може використовувати звільнений оборотний капітал для інвестицій, що в свою чергу стимулює зростання і позитивно позначається на фінансовому результаті.
  • Незалежно від того, як використовуються кошти, покупець може оптимізувати свій баланс, замінивши кредитні зобов'язання торговою кредиторською заборгованістю.

Ми використовуємо файли cookie, щоб вам було зручніше працювати з нашим сайтом. Продовжуючи використовувати наш сайт, ви погоджуєтеся на використання нами cookies .

Для кращої взаємодії з SupplierPlus використовуйте браузер Chrome.

Завантажити тут